Print
Parent Category: Articles

Killiutställning i Stockholm i maj 4-6/5 2012

Helgen den 4-6 maj kommer SKS Stockholmsgrupp att anordna en liten
killiutställning. Den kommer att hållas i Södermalms Akvarieaffärs lokaler. Målet
med utställningen är dels att väcka intresse för killis och försöka få några nya
medlemmar till föreningen, dels en möjlighet för de redan intresserade, i den här
delen av Sverige, att komma samman, prata litet killis och kunna få tag i litet nya
arter.


Tillsammans med vår utställning kommer även Svenska Guppy Sällskapet och
Poecilia Sverige att ha egna utställningar. Fiskarna ställs ut i par, trios eller grupp,
beroende på vad utställaren tänkt sig. Akvarierna är ca. 10 liter i storlek. När det
gäller fisken, så är det kanske viktigare att ställa ut litet yngre djur, där det finns en
odlingspotential och ett litet längre liv att förvänta, för dem som ropar in fiskarna på
auktionen efteråt. Tanken är ju att skapa ett intresse för att hålla och odla fiskar
och inte bara ha och titta på. Tänk dock på att fiskarna helst skall vara i sådan
storlek och utfärgning, att de dessutom skall locka ännu icke frälsta att skaffa killis.
Det kommer inte att ske någon domarbedömning av de utställda fiskarna. Däremot
kommer vi att ha en omröstning bland de besökande och en bland utställarna, med
priser till de vinnande bidragen.

All fisk kommer att auktioneras ut på söndagen. Av pengarna som kommer in för
varje post, går 20 % till utställaren (SKS Sthlm, SGS och Poecilia) och 80 % till den
som skickar in fisken.

Vi hoppas att det finns många som vill hjälpa oss och delta med fisk. För Dig som
har möjlighet att leverera fisken själv, vore det tacksamt om Du har möjlighet att
komma med fisken före kl. 18.00 på fredag den 4/5. För den som kommer
långväga ifrån, finns en utsträckt tid för egeninlämning fram till 12.00 på lördag den
5/5. Om Du väljar att skicka fisk, så måste den vara framme senast fredag.
För ytterligare upplysningar om vart den skall skickas, tag kontakt med Jan Wester på

telefon 08-441 01 80 eller maila till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


För att vi ska ha en möjlighet att veta hur många akvarier vi ska förbereda, vore vi
tacksamma om Ni som tänker ställa ut kan meddela oss i förväg, hur många
poster, som Ni tänker delta med. Vi vore glada för ett besked senast fredag kväll
den 27/4. Någon enstaka sen förändring, plus eller minus, är naturligtvis inget
problem, men försök hjälp oss genom en tidig avisering.

Även här gäller att maila till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ring 08-441 01 80. På telefon svarar jag oftast
under och efter butikens öppettider, som Du hittar på hemsidan.
www.sodermalmsakvarieaffar.se
Adressen för utställningen är (gäller inte för insändning av fisken, se ovan):
Södermalms Akvarieaffär
Krukmakargatan 3 (ingång genom garageporten)
118 51 Stockholm

Utställningen kommer att hållas öppen följande tider:

Fredag den 4/5 18.00 - 21.00
Lördag den 5/5 12.00 - 19.00
Söndag den 6/5 10.00 - 16.00

Auktionen startar kl. 16.00 på söndag.

Övriga arrangemang är ännu inte helt klara. Eventuellt kommer det att ordnas ett
föredrag på lördag eftermiddag, om intresse och föredragshållare finns. Dessutom
finns det tankar kring en gemensam middag på någon enkel restaurang på lördag
kväll, för de som är intresserade.

Alla är hjärtligt välkomna att delta önskar
SKS Stockholmsgrupp / genom Jan Wester.