Vælg dit sprog

Artsnamn:Fundulopanchax arnoldi (Boulenger, 1908)

Av: Anita Persson 

 
Fundulopanchax arnoldi Ughelli TR 01 M 127 2737 CRW 04 640 SKS
Foto Alf Persson
 
 Undersläkte: Paludopanchax Radda, 1977
 
Synonymer: Inga

Vad betyder namnet: Till ära för Johann Paul Arnold, Hamburg, tysk banbrytande akvarist och donator av typexemplaren.

Storlek: 4-5 cm
 
Geografisk utbredningsområde: södra Nigeria, i Niger-deltat och angränsande kustområde i västafrika

Sympatriska arter (arter som lever tillsammans med Fp. arnoldi i naturen): Fundulopanchax gardneri clauseni, Aphyosemion bitaeniatum, Epiplatys bifasciatus taeniatus, Fundulopanchax deltaensis, Fundulopanchax gularis, Poropanchax luxophthalmus luxophthalmus

Kända lokaliteter: Ughelli river NMM 2014-9, Ughelli TR 2001, Warri, W. Niger delta, S. Nigeria.

Vatten och temperatur: 20-25 grader, ju högre temperatur ju kortare tid lever de. Vid lek bör de ha neutralt till svagt surt vatten (pH 6-7 och hårdhet cirka 7) Yngel och ungfiskar trivs bra även i hårt vatten. 

Foder: Levande foder till exempel artemia, vita mygglarver, dafnier, cyclops, fryst foder och torrfoder som flingfoder och pellets

Skötsel: De trivs bäst i ett artakvarium med mycket växter så honorna och undanjagade hannar kan gömma sig. De kan hållas antingen som par, trios eller grupp, det är vad som passar en själv bäst som avgör. Trivs i både mjukt och hårt vatten, men när man vill ha ägg av dem bör de vara i mjukt och antingen neutralt till lätt surt vatten. De är känsliga för Odinium, framförallt när de börjar bli gamla, för att förebygga att de blir sjuka kan man tillsätta 5-10 ml salt per 10 liter vatten till dem. Som de flesta killis är de duktiga på att hoppa och letar aktivt efter hål i täckglaset för att hoppa ut.

Odling: Det är en halvannuell art, vilket innebär att äggen utvecklas i både vatten och i torv. Utvecklingstiden för äggen när de förvaras i torv är 6-8 veckor. Hur lång inkubationstid man skall ha är beroende på vid vilken temperatur äggen förvaras och hur fuktig torven är. Leksubstratet kan vara finfibrig torv typ torvbriketter man har till växter, långfibrig torv eller kokosfibrer. Äggen är små och i stort sett omöjliga att hitta i substratet. Torven/kokosfibrerna torkas lätt innan den stoppas ner i antingen en burk med tätslutet lock eller en plastpåse som förvaras mörkt. Äggen tar lång tid på sig att kläckas när man har lagt dem i vatten, ibland kan det ta upp till en vecka innan alla ägg har kläckts. Ynglen är små när de kläcker och behöver någon form av infusorier som första foder, gärna även nykläckt artemia från början. När de blir så stora att de kan äta artemia ordentligt växer de snabbt och vid rätt förhållande kan man se könsskillnad när de är 4 veckor gamla. 

Ungefärlig livstid: cirka 1-2 år

Övrigt: Lokalitetskoderna Ughelli river, NMM 2014-9 och Ughelli, TR 2001 är kommersiella importer och ingen vet var de är fångade. Båda lokaliterna är mycket variabla med hannar alltifrån blå kroppsfärg till hannar med orange kroppsfärg, de fortsätter att vara variabla i många generationer. Om de är från olika lokaliteter eller om de är så variabla i naturen vet vi inte förrän någon killiot har fångat dem och kan visa var de finns. 

Mer att läsa:
… på mitt sätt av Anita Persson i Killibladet nr 2-2007
Paludopanchax – små annuella Fundulopanchax av Christian Cauvet i Killbaldet nr 1-2018