Vælg dit sprog

Artbeskrivning
Text: Ricard Hulteke, SKS148
Bild: Alf Persson


Diapteron cyanostictum

Härkomst
Belinga, norra Gabon.
Holotype
En hane, totallängd 31 mm (1964)
Storlek
Den totala längden på hanarna kan variera från 30 till 35 millimeter, medan honorna är något mindre.

Skötsel

Diapteron cyanostictum räknas tillsammans med samtliga arter i underlsäktet Diapteron till de mer aggressiva killifiskarna och gör artakvariet är den självklara strategin för framgångsrik avel.  Dessutom behöver man ge honan möjlighet att undvika sin påstridige hane. De två vanligaste och enklaste strategierna för att ge honan tillräckligt med livsutrymme är dels att ha en generös vattenvolym (utifrån artens ringa storlek), dels att ha tätplanterade akvarier. PH-värdet bör ligga runt 6,5 och totalhårdheten mjuk till medelmjuk. Temperaturen skall vara relativt låg (18-22°C)

Avel.

Min erfarenhet av vilka aspekter som är viktiga att ha kontroll över gällande avel på denna kan sammanfattas i temperatur och mat. Kan du hitta en plats där du kan hålla moderata temperaturer (aldrig över 25°C) och tillgodose foderkraven, har du goda förutsättningar att lyckas, inte bara med D. cyanostictum, utan även övriga arter i undersläktet.

Du behöver förse dina små juveler med mycket levande mat men samtidigt behålla god vattenkvalitet. Svarta mygglarver är en garant för god äggprodukton hos honan. Jag använde mig av naturmetoden men den ger enbart sådan mängd avkomma att du inte tappar arten. Om du vill avla för att dela med dig till medkillioter, behöver man en ullmopp och skattning av moppen en gång/dag. Honan lägger 3-4 och ibland fem ägg/dag. Äggen kläcks efter 14 dagar och är redan efter två dagar stora nog för nykläckt artemia. Du kan byta uppåt 80% av vattnet, dagligen, för att vidhålla god vattenkvalitet. Vattnet man byter med är förberett sedan innan för att hålla samma goda kvalitet som i föräldrakaret. (pH 6,5 och en mjuk till medelmjuk totalhårdhet) Ett enkelt sätt att preparera yngelvatten är att använda alkottar.

Ynglen växer relativt snabbt och tros bli könsmogna vid 6-7 månaders ålder. Man kan avgöra kön efter ungefär fyra månader  (c:a 2 cm. längd). Då visar hanarna tecken på de blå punkter de får som vuxna.

Litteraturen nämner att färgavvikelser hos hanarna kan förekomma. Exempelvis avsaknad av röda markeringar, eller ofullständiga markeringar. Dessa hanar bör ej ingå i avelssammanhang.

Hvad betyder navnet: mörkblå (från grekiska: kyaneos) prickade (från grekiska: stiktos), med hänvisning till den manliga färgmönstret

Avslutning och tack

Jag vill uppmana alla killioter i och utanför SKS att uppmärksamma och odla Diapteron sp.! Vackrare blir knappast sötvattenslevande fiskar och deras ringa storlek är en fördel om man vill samla arter. Är du intresserad av Diapteron sp. så kanske vi skulle försöka byta erfarenheter/arter och glädjeämnen. Ett tips är att bli en aktiv del av vår hemsida http://www.killi.dk!

Till sist ett tack till Alf Persson. Jag är stolt över att vi i vår förening har en så kompetent fotograf som Alf. Många av hans bilder på äggläggande tandkarpar saknar motstycke i litteraturen och på Internet. Tack för hjälpen med korrekturläsning och lånet av bilden!

Dessutom vill jag tacka Johan Wintzell för värdefulla samtal som bara är i sin linda.

Lycka till med dina Diapteron cyanostictum eller andra Diapteron sp.!
Ricard Hulteke, SKS 148
Jönköping april 2010
Artbeskrivning
Text: Ricard Hulteke, SKS148
Bild: Alf Persson