Vælg dit sprog

Det här häftet har vi ställt samman för att ge nya medlemmar litet information om Skandinaviska Killi Sällskapet och dess verksamhet. Vi har också tagit med en del kortfattade upplysningar om skötsel mm av killis, närmast för den som inte tidigare har haft att göra med den gruppen av akvariefisk.

Den som är van vid akvariefisk och även prövat på killis men vill veta mera om hur man håller och odlar olika killiarter bör söka sig till den litteratur som finns tillgänglig. I första hand vill vi föreslå boken ”KILLIS – en liten handledning i skötsel och odling av äggläggande tandkarpar”, utgiven av tidskriften AKVARIET. Boken skrevs ursprungligen som en handledning för medlemmar i SKS. Genom AKVARIETs hjälp kunde boken göras fylligare och kompletteras med en del färgbilder.

TEXT ANDERS CASSEL
Copyright Anders Cassel och Skandinaviska Killi Sällskapet
Stockholm 1986