Vælg dit sprog

    
HUR FINNER MAN NYA ARTER
 
      

Den som har letat i akvarieaffärer efter killis har oftast blivit besviken. Det hör till undantagen att en zooaffär för några killiarter. Men affärerna har inte så lätt att få tag i killis själva. Dessutom brukar man anse att killis är så kortlivade att det inte är någon idé att föra sådana arter. Det är årstidsfiskarna som givit det ryktet. Och om man skulle finna några killis i en affär kommer de troligen från en killiakvarist som odlar några arter och fått fisk över. Fiskgrossisterna har sällan eller aldrig killis på något undantag när.

Många killiarter är lätta att odla, andra kan vara rätt knepiga. Men normalt får man knappast några stora kullar. Uppfödningen ger ju också en del arbete och kostar en del när det gäller fodret. Därför blir fiskarna inte så billiga i inköp att det lönar sig för grossister att köpa in och riskera förluster vid transport och försäljning. Det nästan enda sättet att finna nya arter är därför att vända sig till en specialförening, i vårt fall Skandinaviska Killi Sällskapet. Man kan då utnyttja fisk- och ägglistan men man kan också ta direkt kontakt med andra medlemmar och fråga sig fram. Många gånger kan man få bra kontakter på det sättet. En god hjälp är också de artförteckningar som SKS redovisar i Killibladet då och då efter en inventering av beståndet inom föreningen.
(Reds anmärkning: Sedan originalartikeln skrevs har SKS ändrat publiceringen av artlistan och den finns numera på medlemssidorna på SKS web. Den uppdatera kontinuerligt hela året)

Det kan ibland vara idé att söka arter också utanför SKS, hos killiföreningar i andra länder. SKS kan många gånger ge tips och råd vart man kan vända sig när det gäller någon speciell art. Se avsnittet om andra föreningar.

Om man nu har haft turen att finna någon eller några arter som man sökt gäller det att ta väl hand om fiskarna. Om man själv hämtar fisken eller får den sänd per järnväg eller på annat sätt spelar mindre roll, fiskarna är i alla fall i ett annat vatten än det man har själv.
      

Fundulopanchax deltaensis
Fundulopanchax deltaensis, en halvannuell art
Foto: Alf Persson
 
      Oftast är de i en plastpåse med litet vatten. Öppna då påsen så att det kommer in frisk luft men se till att fiskarna inte kan hoppa ut. Sätt en gummisnodd kring påsen upptill och lägg den i vattnet i det akvarium där fiskarna skall gå. Låt påsen med vatten och fiskar få samma temperatur som akvarievattnet och släpp in litet akvarievatten i påsen då och då. På det sättet anpassas vattnets pH och hårdhet försiktigt till det ”nya” vattnet och fiskarna vänjer sig vid det. Om vattenvärdena skiljer sig mycket åt kan man låta anpassningen ta bortåt ett dygn. Det är bättre att ta god tid på sig än att skynda på för mycket. Först när större delen av vattnet i påsen har bytts ut mot akvarievattnet kan fiskarna släppas ned i akvariet.