Vælg dit sprog

   
LITTERATUR
 
      Vi vill gärna rekommendera att den som börjar med killis försöker läsa en del om dem. Utöver den vanliga akvarielitteraturen finns det en del som mera utförligt behandlar skötsel och odling av killiarter.
 
      Anders Cassel: KILLIS - en liten handledning i skötsel och odling av äggläggande tandkarpar. 1979, Tidskriften Akvariet, Göteborg.
144 sidor, 16 färgbilder, teckningar.
 
      Marshall E. Ostrow: Breeding killifishes. 1981. T.F.H. Publications.
94 sidor, 55 färgbilder. Kortfattad information om skötsel och odling mm.
 
      Jörgen Scheel: Rivulins Of The Old World. 1968. T.F.H. Publications.
480 sidor, många färgbilder. Behandlar bland annat systematik och arter i Afrika och Asien. Berör ej amerikanska arter.
 
      Lothar Seegers: Killifische. Eierlegende Zahnkarpfen in Aquarium. 1980. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 176 sidor, 50 färgbilder, många teckningar. Systematik och arter samt skötsel och odling.
 
      Ruud Wildekamp: Prachtkärpflinge. 1981. Kerner Verlag.
208 sidor, 100 färgbilder, många små, samt en mängd teckningar av arter. Systematik  och arter samt skötsel och odling.
 
      Dessutom finns en del litteratur om vissa grupper eller släkten av killis i en del fall utgivna av killiföreningar. Tidskriften Akvariet har information om många släkten och arter, även i tidigare årgångar. Det finns även en mängd information att hämta i de medlemsblad som killisällskapen ger ut.
 
      Reds anmärkning:
Det har hänt mycket bland killilitteraturen sedan originalartikeln skrevs!
Anders Cassels bok är dock fortfarande den enda svenska bok som behandlar killis i någon större utsträckning, och boken håller fortfarande hög klass trots att den är "gammal".

Vill man se mycket färgbilder på killis så är det Aqualogs 3 böcker om killis som man skall "läsa". Här finns MASSOR av bilder. Det finns också en mycket kortfattad information tillsammans med varje bild. All text är på tyska och engelska.

Våra personliga favoriter är dock utan tvekan Ruud Wildekamps "A world of Killies". Dessa böcker innehåller Ruuds teckningar som är mycket detaljerade och beskrivande, samt en utförlig beskrivning för varje art. Det har hittills kommit ut 4 volymer, och ytterligare någon/några volymer. All text är på engelska.

Det finns även mycket annan litteratur att tillgå, och SKS medlemmar kan hitta information om en del av dessa böcker i KilliPosten.

Är du inte medlem så kan du alltid ta kontakt med någon i SKS styrelse och be om råd.