Vælg dit sprog

    
ARTERNAS NAMN
 
      Den som börjar med killis och söker efter arter märker mycket snart att vi alltid använder arternas vetenskapliga namn. Killiakvaristerna är noga med att hålla arterna och stammarna rena så att det inte uppstår några förväxlingar. Därför är det nödvändigt att vi håller oss till det rätta artnamnet och undviker populärbeteckningar som kan ge upphov till missförstånd. Det finns några undantag och de gäller några av de vanligaste arterna som ibland kan förekomma i handeln. De är Kap Lopez (Aphyosemion australe), floridatandkarpen eller amerikansk flaggfisk (Jordanella floridae) och Kubarivulus (Rivulus cylindraceus) och kanske några till.

I många fall skulle det vara nästan omöjligt att skilja arter åt om man bara använde populärnamn. I en del akvarieböcker hitta vi t.ex. namnet ”bandtandkarp”. Den beteckningen passar in på en mängd killiarter, speciellt inom släktet Epiplatys där många arter med tvärband på kroppen är mycket lika varandra. Med de vetenskapliga namnen kan vi ange exakt vilka arter det gäller.

I Killibladet och i våra artbeskrivningar använder vi alltid de vetenskapliga namnen liksom i våra artförteckningar och i fisk- och ägglistan. Om det är möjligt anger vi även vilken stam vi har att göra med eller fyndlokaliteten. Ett exempel: Fundulopanchax gardneri är en vanlig art i våra akvarier. Släktnamnet är Fundulopanchax och artnamnet är gardneri. Om vi håller den stam som kommer från Nsukka betecknar vi fiskarna Fundulopanchax gardneri ”Nsukka”. Och om vi har en underart tillkommer ett tredje namn, exempelvis Fundulopanchax gardneri nigerianus. Också i sådana fall kan fyndlokaliteten komma med, till exempel Fundulopanchax gardneri nigerianus ”Rayfield”.
     

Fundulopanchax gardneri
Fundulopanchax gardneri "Nsukka
Foto: Alf Persson
 
     
Inom vår hobby finns det en hel del arter som ännu inte har identifierats eller beskrivits. Många gånger gäller det tämligen nyfångade eller nyupptäckta arter. Men vanligen kan man avgöra vilket släkte som arten hänföras till. Då brukar arten betecknas med det troliga släktnamnet och fyndlokaliteten, t.ex. Nothobranchius spec. ”Kayuni State Farm”. Den beteckningen används till dess att arten har beskrivits eller identifierats.
(Reds anmärkning: Nothobranchius spec. ”Kayuni State Farm” har sedan originalartikeln skrevs blivit vetenskapligt beskriven, och heter idag Nothobranchius kafuensis "Kayuni State Farm")

Då och då förekommer det att fiskar betecknas på ett annat sätt, till exempel Pterolebias NSC-1. Pterolebias är namnet på det släkte som man trodde att arten hörde till. NSC är förkortningen för New Species Comittee. Den kommitté inom det amerikanska killisällskapet AKA som sysslar med nya arter. Siffran är den löpande numreringen inom släktet för de arter som man ännu inte kunnat artbestämma. Just den här arten anses numera vara Rivulichtys balzanii. Det är framför allt i USA som den här beteckningen användes.
(Reds anmärkning: sedan originalartikeln skrevs har Rivulichtys balzanii åter bytat släktnamn, och heter idag Trigonectes balzanii)