Vælg dit sprog


 
      Alla killisällskap är mycket noga med att deras medlemmar håller arterna och stammarna rena så långt det nu är möjligt. Ett av skälen är att vi alla strävar efter att försöka hålla de ursprungliga arterna kvar så nära vildstadiet som möjligt. Ett annat skäl är att medlemmarna skall veta vad slags fisk det rör sig om när de köper och säljer arter.

I en del fall arbetar man med korsningar men bara i vetenskapligt syfte. När man har en kanske ny art som man inte har kunnat identifiera så måste man ibland undersöka en eventuell släktskap med en annan till synes närliggande art. Det sker ofta genom att pröva om honor och hanar från de båda arterna kan leka med varandra och ge fertila (fortplantningsdugliga) avkommor. Men i andra fall bör man avstå från korsningsförsök. Den som är intresserad av att hålla killis som akvariefisk bör inte försöka blanda arter eller stammar, det kan ställa till problem för andra, seriösa akvarister.
      

Nothobranchius palmqvisti
Nothobranchius palmqvisti
Foto: Alf Persson