Vælg dit sprog

    
SÄLLSKAPS- ELLER ARTAKVARIUM
 
      Ibland får vi frågan om man kan hålla killis i sällskapsakvarier. Visst går det bra men då skall man inte vänta sig att få uppleva killiarternas speciella beteende eller att få mängder med yngel.

Om man håller olika killiarter i ett sällskapsakvarium bör man välja sådana arter där det går lätt att skilja honor och hannar från de olika arterna från varandra. Det kan vara ett problem eftersom honorna i många fall är mycket lika varandra oavsett art. Det gäller speciellt släktet Aphyosemion där det ibland kan vara så gott som omöjligt att skilja honorna från olika arter bara genom utseendet.

I ett sällskapsakvarium för killis bör man också se till att man håller arter från samma del av världen och från likartade biotoper. Då är det lättare att inreda akvariet så att fiskarna finner sig väl tillrätta. Blandar man för mycket kan det vara svårt att ge alla arterna bra levnadsvillkor. Och man skall inte sätta samman fiskar från urskogsområden med arter från ökentrakter med salthaltigt vatten, för att ta ett exempel.

Den som vill göra ett sådant här sällskapsakvarium bör först läsa en del om olika arter och om hur det ser ut i de områden där fiskarna förekommer. Då kan det bli ett bra akvarium också för fiskarna.

Det vanligaste är att man håller killis i så kallade artakvarier där varje art får ett eget litet livsrum. Då kan man inreda akvariet så att just den arten får det så bra som möjligt t ex när det gäller vattnets beskaffenhet, växter osv. Om man vill ha ett eller flera par i akvariet är ofta en smaksak och en fråga om hur mycket fisk man kan få tag i. Många gånger kan det vara bra att hålla flera honor till en hanne för att skona honorna vid leken. Men ta först reda på om det finns något som man måste tänka på för en vis art, t ex om man kan hålla flera hannar tillsammans utan att det blir bråk. I artbeskrivningar och i allmän information om arterna brukar sådant påpekas.
     

Epiplatys dageti dageti
Epiplatys dageti dageti
Foto: Alf Persson
 
     

Fundulopanchax gardneri mamfensis
Fundulopanchax gardneri mamfensis
Foto: Alf Persson