Vælg dit sprog

     
KILLIAKVARIET
 
      Nyblivna killiakvarister frågar ibland hur ett akvarium för killis skall se ut. Vi kan knappast ge ett entydigt svar på den frågan. I princip skiljer sig inte ett killiakvarium från andra akvarier och det kan egentligen ha vilket format och utseende som helst. Fiskarna kan nog finna sig tillrätta i alla fall. Men det är givet att akvarister som sysslar mycket med killis på något sätt skapar en standard för hur akvarierna utformas och inreds. Vi kan därför ge några praktiska anvisningar.

1. De flesta killiarter är tämligen små. Därför kan man hålla ett par fiskar i ett relativt litet akvarium, kanske på 15-25 liter. Använd gärna limmade helglasakvarier men tänk på att man i längden kommer att nyinreda och ”möblera om” oftare i ett killiakvarium än i ett vanligt sällskapsakvarium.

2. Oftast lever killis i ganska grunda vattensamlingar. Därför är det bättre med ett lågt akvarium med stor vattenyta än med ett högt och smalt akvarium.

3. De flesta vanliga arterna anpassar sig lätt till normalt vattenledningsvatten med en hårdhet på 8-10 DH och pH omkring på 7,0.

4. Som bottenmaterial kan man i de flesta fall använda urkokt torv. Den torv som säljs för trädgårdsbruk går bra om den inte är gödslad. Ett annat bra bottenmaterial är krossad lava som inte påverkar vattnet.

5. Akvarierna måste ha tättslutande täckglas utan hål. Många arter är snabba att hoppa ur akvariet om det finns någon springa. Speciellt Rivulus-arterna är fenomenala på att hoppa ur akvariet.
      

Rivulus cylindraceus
Rivulus cylindraceus
Foto: Alf Persson
 
      6. De vanligaste arterna klarar sig bra om vattnet håller normal rumstemperatur, 20-22 grader C. Men ta reda på om den aktuella arten har speciella krav på vattentemperaturen, t ex vid odling.

7. Man kan klara sig bra utan filter och luftgenomströmmare om man matar försiktigt och byter 1/2 till1/3 av vattnet regelbundet, förslagsvis varannan vecka.

8. Fiskarna känner sig bättre tillfreds med växter i akvariet. Ofta behöver honan växter att gömma sig i vid leken.

9. Om man håller växtlekare kan det vara bra att ha litet flytväxter som skuggar belysningen. Många arter tycker om att leka bland flytväxterna. Dessutom kommer fiskarnas färger bättre till sin rätt i relativt svag belysning.

10. När man vill odla en art kan det vara bra att använda ett ganska litet akvarium med mycket växter, särskilt när det gäller växtlekare. Man kan odla små arter, där fiskarna är 4-5 cm långa, i plastburkar på 3-5 liter med bra resultat.