Vælg dit sprog

 UTFODRING
 
      Vill man få vackra och kraftiga fiskar måste man ge dem rikligt och omväxlande foder, inte bara sådant som man köper på burk i en akvarie-affär. I naturen lever de flesta killiarterna av insekter, dels sådana som lever i vattnet dels också insekter som faller ned på vattenytan. Därför äter alla killiarter levande foder med god aptit. Men en del arter behöver också vegetabiliskt föda – alger eller ersättningsfoder som innehåller vegetabilier. Förvälld spenat eller sallad går ofta bra.

Lämpligt foder för killis är bland annat:
- cyklops och dafnier, ibland silade för små yngel
- mygglarver, vita och svarta
- röda mygglarver, även frystorkade
- maskar av olika slag, t ex grindalsmask och enkyträer
    (men försiktig och bara någon gång i veckan)
- tubifex om den är ren och utan smittorisk
- bananflugor och fluglarver mm
- insektslarver och liknande om de inte har besprutats.

En del foder kan man odla själv utan större besvär, t ex mikro, grindalsmask, japanska dafnier (Moina macropa) och bananflugor. Se lämplig litteratur.

De flesta killiarter kan också vänjas vid att äta flingfoder och frystorkat foder som krill, röda mygglarver och plankton. Ett bra foder är oxhjärta om det har behandlats riktigt. Men man kan inte mata med enbart torr- eller ersättningsfoder och vänta sig att få fina och välnärda fiska som leker villigt. Det är nödvändigt att man blandar levande foder och ersättningsfoder så att fiskarna får levande foder åtminstone ett par gånger per vecka.