Vælg dit sprog

Frequently Asked Questions

 

Hvorfor kaldes det killi?

Ordet killi kommer fra en forvanskning af et gammelt hollandsk ord for kilde. Da de første hollandske immigranter kom til Amerika, fandt de små fisk i kilder, som de dengang kaldte "killi". Ordet har bl.a. intet at gøre med det engelske udsagnsord "to kill" (at slå ihjel).
 
Hvor findes killi i naturen?
Killi kan findes i alle dele af verden, med undtagelse af Oceanien (Australien, New Zealand osv.). Biotoper, de forskellige arter af ciliater lever i dit stærkt vekslende, fra små vandhuller, der tørrer op under tørken, til store søer. Vandværdierne varierer fra blødt og surt vand til vand, der er mere salt end havet! Men de fleste af de arter, som de fleste killioter holder i deres akvarier, kan holdes i vand, der med ingen eller kun mindre ændringer kan tappes fra vandhanerne her i Skandinavien.
 
Kan killi holdes i et firmaakvarium?
Nogle arter kan fint holdes i selskabsakvarier, hvis de ikke holdes sammen med for uregerlige fisk, eller fisk som killingerne gerne vil betragte som føde... De fleste killier foretrækker, at vandbevægelserne i akvariet ikke er for store, og at det ikke er for kraftig belysning. I et velplantet selskabsakvarium, med områder hvor fiskene kan "leve deres eget liv", er der flere arter af killis, som med succes kan holdes. Aphyosemion australe, Aphyosemion striatum, Aplocheilus lineatus, Epiplatys dageti (Se artsbeskrivelser) er alle arter, der kan holdes i et selskabsakvarium.
 
Spiser killi bare levende foder?
Nej, det er en myte. Killi kan også spise frosset foder og tørfoder. Men fodrer du kun med tørfoder, kan du heller ikke forvente at få meget yngel på dine fisk. Og det havde været ret hyggeligt, ikke? Får man en voksen fisk, som kun har fået levende foder fra sin oprindelige ejer, vil det for nogle arter være svært at vænne dem til at spise frossenfoder mv.
 
Er det svært at opdrætte killi?
Nej og ja. Nej, der er arter, som er blandt de nemmeste akvariefisk at opdrætte, og ja, der er arter, som vil være en udfordring for selv meget dygtige akvarister. Men der er masser af arter, som en lidt ihærdig nybegynder vil kunne opdrætte, og ud fra det få erfaring for til sidst at prøve lidt sværere arter. Hvis du har til hensigt at dyrke killis med succes i stor skala, bør du helt sikkert have etableret en teknik til at producere nok nyudklækket artemia  levende og foder til at dække behovet.
 
Hvorfor er der sjældent killi i akvariebutikken?
En årsag er, at den enkelte akvariebutiksejer er præget af de samme fordomme, som findes i nogle akvariemiljøer i forhold til killi; svære at holde, lever kort tid osv. Derfor tager de heller ikke de arter ind, som faktisk er på importørernes lister.
En anden ting er, at de biotoper, hvor killi lever, ikke er blandt de mest besøgte af kommercielle fangere. Og det er arter, som ikke egner sig til kommercielt opdræt, fordi fiskene er for uproduktive og arbejdskrævende i forhold til andre sammenlignelige akvariefisk, der allerede er etableret.
Fælles for de fleste killinger, som du køber i zoo-butikken, er, at de mangler en lokalitetskode. Det betyder, at du desværre mister en dimension i dit killihold.
 
Har du brug for filtre i killi-akvarier?
Nej, hvis du ikke har for mange fisk i akvariet, har nok planter og regelmæssigt foretager delvise vandskift, er dit filter unødvendigt. På den anden side kunne et lille, luftdrevet biologisk filter gøre arbejdet med at opretholde vandkvaliteten lettere. På en måde bliver de det, akvaristen føler sig bedst tilpas med.
 
Hvor varmt skal killi-fisken holdes?
Nogle arter foretrækker, at temperaturen er langt under 20 grader Celsius, mens andre arter foretrækker temperaturer op til 26-27 grader endda op til 47grader. Men til den store mængde killi er en temperatur mellem 20-25 grader velegnet. Det betyder, at du som hovedregel ikke behøver varmelegeme i akvariet, hvis akvariet har normal stuetemperatur. Temperatursvingningen, der vil opstå i løbet af en dag, er kun positiv. Temperaturen i små vandhuller ude i naturen er heller ikke konstant.
 
Hvilke arter er gode "begynderarter"?
Begyndere til killi bør i første omgang starte med planteædende arter; se på listen over artsbeskrivelser (artsbeskrivelser) her på SKS-siden, så får du nogle tips.
Heldigvis er der ingen umiddelbar sammenhæng mellem skønhed, farver og ”besvær” når det kommer til killi.
 
Hvilke planter passer i et killi akvarium?
Killis og planter er en god kombination, ikke mindst fordi der kun er få mennesker med Killis, der overhovedet kunne finde på at sætte tænderne i en plante. Men de fleste planter foretrækker meget lys, mens de fleste af killierne foretrækker mere mindre lys. Den modsætning kan du løse ved at have områder i akvariet, der er dækket af flydeplanter, hvor plantelegende arter kan lægge æg i plantens rodsystem, og ynglen kan finde skjulesteder.
Hvorfor anvendes der oftest latinske navn til killi?
Korrekte latinske navne for fiskene er den eneste måde at holde et system på alle de arter, vi taler om. Populære navne er alt for upræcise og siger lidt om, hvor arten er placeret i det virvar af arter, der findes.
Derudover bruger vi killioter "lokalitetsbetegnelse" på fisken, som kan sige, hvor arten/varianten er fanget, af hvem, og hvornår, hvis dette er kendt. Hvis du får en fisk med en lokalitetsbetegnelse, så skriv den ned, sørg for, at den ikke krydser med fisk fra andre lokaliteter, og spred lokalitetskoden videre, hvis du spreder arten.
 
Hvor kan jeg finde mere information om killis?
Du kan starte med "Start med killis" her på SKS-siden. SKS's æresmedlem Anders Cassel har også skrevet en simpel håndbog på svensk, om killihold "Killis - æglæggende tandkarper". På trods af at den er et par år gammel og til en vis grad bærer præg af det, er den stadig et "must" for en nybegynder i hobbyen.
Internettet har mange hjemmesider om killis, med varierende kvalitet og indhold. Et godt udgangspunkt for at "surfe" efter information om Killis er de links, du finder på SKS-siden.
Gennem medlemskab i SKS har du også mulighed for at opnå kvalitetslitteratur om killis på tysk og engelsk.
 
Har du flere spørgsmål, som du synes hører til i denne FAQ? Så send en mail til SKS Webmaster